05/02/18  Giới thiệu  459
VIỆT THUẬN - MIỀN QUÊ VĂN HIẾN - ANH HÙNGViệt Thuận là một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Đình làng Thuận An - Di tích lịch sử văn hoá  quốc gia - cái nôi cách mạng của huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, quê hương Việt Thuận có 229 người con đã anh dũng hy ...