THI ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC NĂM 2018 - 2019

 Thi đồng diễn thể dục chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018