BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ PHÒNG DICH COVID-19 - MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 4 - TUẦN 3

Tuần 3:  ( Từ ngày 17/ 2- 21/2/ 2020) Ôn tập về : Biết bày tỏ ý kiến

A.Mục tiêu:  Ôn tập về hành vi  đạo đức biết bày tỏ ý kiến            

Tiếp tục củng cố  về hành vi đạo đức biết bày tỏ ý kiến qua các bài tập

Giáo dục học có thái độ luôn biết bày tỏ ý kiến của mình phù hợp

B. Hướng dẫn hs làm bài tập

1. Đánh dấu + trước cách giải quyết em cho là phù hợp nhất trong mỗi tình huống dưới đây và giải thích lí do?

+ TH1: Em được lớp phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của em. Em sẽ:

a) Cãi lại và bỏ không làm.

b) Im lặng nhưng bỏ khôn làm.

c) Im lặng và làm qua loa cho xong việc

d) Trình bày với lớp và xin đổi việc khác phù hợp hơn

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Trả lời:

 TH1: Đánh dấu+ d)   Như thế giải quyết công việc sẽ thuận lợi hơn và đạt hiệu quả tốt nhất

 

+ TH2: Em muốn chủ nhật này được bố mẹ cho đi xem xiếc nhưng bố mẹ lại dự định cho em đi chơi công viên. Em sẽ:

a) Nói với bố mẹ mong muốn của em.

b) Im lặng và đi chơi công viên với bố mẹ mặc dù không thích.

c) Tự ý bỏ đi xem xiếc với bạn, không nói gì với bố mẹ

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Trả lời:

TH2: Đanh dấu + a)  Như vậy bố mẹ mới biết ý kiên của bạn để sắp xếp thuận tiện hơn

2. Điền các từ ngữ( phù hợp, lắng nghe, ý kiến, có lợi, bày tỏ) Vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

          Trẻ em có quyền có ..........................  riêng và có quyền .................... ý kiến về các vấn đê có liên quan đến trẻ em. Người lớn cần ........................ ý kiến trẻ em. Mong muốn của trẻ em phải .................... cho sự phát triển lành mạnh của các em và .............. với hoàn cảnh của gia đình, quê hương, đất nước.

Trả lời:

Điền là:

      Trẻ em có quyền có ý kiến riêng và có quyền .bày tỏ ý kiến về các vấn đê có liên quan đến trẻ em. Người lớn cần lắng nghe  ý kiến trẻ em. Mong muốn của trẻ em phải có lợi cho sự phát triển lành mạnh của các em và phù hợp với hoàn cảnh của gia đình, quê hương, đất nước

Bài viết liên quan