BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ PHÒNG DICH COVID-19 - MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 4 - TUẦN 4

Tuần 4:  ( Từ ngày 24/ 2- 28/2/ 2020) Ôn tập về : Tiết kiệm tiền của

A.Mục tiêu:  Ôn tập về hành vi  đạo đức biết tiết kiệm tiền của

Tiếp tục củng cố  về hành vi đạo đức biết tiết kiệm tiền của qua các bài tập

Giáo dục học có thái độ luôn biết tiết kiệm tiền của của mình phù hợp trong cuộc sống

B. Hướng dẫn hs làm bài tập

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Những việc làm để tiết kiệm tiền của là

a) Ăn tiêu dè sẻn, nhịn ăn, nhịn mặc.

b) Sử dụng tiền của một một cách hợp lý.

c) Chỉ sử dụng tiền của cho riêng mình

d)Chỉ mua những đồ dùng cần thiết

e) Tát các thiết bị điện khi không sử dụng

Trả lời:

Khoanh vào b, d, e

2. Điền các từ ngữ ( tiết kiệm, phung phí, công sức lao động) vào chỗ trống trong mỗi câu sau cho phù hợp

        Tiền của là mồ hôi, ...............................  của cha mẹ và bao người lao động khác. Cần phải ................................ tiền của; không nên sử dụng tiền một cách phung phí.

Trả lời:

Thứ tự từ cần điên là: công sức lao động; tiết kiệm, phung phí

3. Em hãy kể những việc làm của em biết tiết kiêm tiền của?

Trả lời:

Những việc làm của em biết tiết kiêm tiền của là: Giữ gìn đồ dung sách vở học tập, Làm kê hoạch nhỏ, ra khỏi phòng tắt các thiết bị điện,.....

Bài viết liên quan