BÀI TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TUẦN 11: MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài số 12

TUẦN 9: TỪ NGÀY 30 THÁNG 3 ĐẾN NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2020

Bài 1: Đọc  bài :

Bà còng đi chợ trời mưa

Bà còng đi chợ trời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

          Đưa bà qua quãng đường cong

  Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà

                                          Tiền bà trong túi rơi ra

      Tép tôm nhặt được trả bà mua rau.

                                    (Đồng dao)

Bài 2: Đọc bài “ Bà còng đi chợ trời mưa” rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (hoặc làm bài tập):

 1. Bà còng trong bài đồng dao đi chợ khi nào?

a.Trời mưa.

b.Trời nắng.

c.Trời bão.

 2. Ai đưa bà còng đi chợ ?

    a. Cái tôm, cái bống

    b. Cái tôm, cái tép

    c. Cái tôm, cái cá

 

 

   3. Khi nhặt được tiền của bà trong túi rơi ra, tép tôm đã làm gì?

    a. Mang mua rau.

    b. Mang về nhà.

    c. Trả lại bà.

 

 

   4. Tìm từ ngữ trong bài điền vào chỗ trống:

             “ Bà còng .............................................................  trời mưa.”

    5. Khi nhặt được đồ người khác đánh rơi, em sẽ làm gì?

……………………………………………………………………………….

Bài 3:  a) Điền ng hay ngh:  ….. ôi sao, … i ngờ

          b) Điền c hay k hay q:    con  . . . .iến   ;  . . . uyển vở.

Bài 4: Điền ăn hay ăng và dấu thanh:

                 Mẹ mang ch………  ra phơi n………….

Bài 5: Nối để tạo câu:

           Bé giữ gìn                   gió thổi mát rượi.

           Chiều về                      quần áo sạch sẽ.

Bài 6: (Viết chính tả bài: Bà còng đi chợ trời mưa vào vở ô li)                                                                                                                                                                                                              

 

Bài 7: Mỗi ngày viết 1 bài chính tả ra vở ô li sau đó đọc lại 5 lần thật trôi chảy

- Xiếc thú (sgk TV tập 2 trang 117)

- Thầy bói xem voi (trang 121)

- Mua kính (trang 123)

- Nói có đầu có đuôi ( trang 125)

Bài viết liên quan