BÀI TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TUẦN 12: MÔN TOÁN LỚP 4

BÀI TẬP SỐ 12

( Bài tập từ 6/4 đến 11/4)

  1. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về:
  • Các phép tính về số tự nhiên.
  • Dấu hiệu chia hết
  • Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
  • Các bài toán về tìm số trung bình cộng
  • Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để tìm thành phần chưa biết.
  • Bài toán về hình chữ nhật; đổi các đơn vị đo diện tích

B. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

                         a, 4725 : 15                                             b, 35136 : 18

                         c, 13870 : 45                                           d, 23520 : 56

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1995 x 253 + 8910 : 495

b, 8700 : 25 : 4

Bài 3:  Một bạn học sinh viết 1,2,3,4,5; 1,2,3,4,5; 1,2,3,4,5;… viết tiếp tục như thế để được một dãy số. Vậy số thứ 2017 của dãy số là số nào?

Bài 4: Cho một số có hai chữ số . Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó thì được số mới. Tổng của số mới và số đã cho là 570 . Tìm số đã cho?

Bài 5: Trung bình cộng của hai số bằng 386. Biết xoá chữ số 6 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé. Tìm số lớn?              

Bài 6: May 4 cái áo như nhau hết 6 m vải. Hỏi mỗi cái áo đó may hết mấy mét vải?

Bài 7: Một đơn vị bộ đội không quá  100 chiến sĩ . Biết rằng khi xếp hàng ba, hàng tư, hàng năm đều vừa đủ không thừa ra chiến sĩ nào. Em hãy tính xem đơn vị bộ đội đó có bao nhiêu chiến sĩ?

Bài 8: Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5 m và tăng chiều rộng 5m thì được một hình vuông có chu vi là 164 m. Tính diện tích hình chữ nhật?

Bài 9: Người ta chuẩn bị trồng các cột đèn xung quanh một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng  chiều dài. Biết khoảng cách giữa mỗi cây cột là 15m. Tính số cột đèn cần trồng?

Bài 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 a,  3dm2 24cm2 = ......... cm2                      b, 40 dm2 = …………….m2

 

Bài 11: Tính tổng của 20 số chẵn liên tiếp mà số lớn nhất là 356.

Bài 12: Phân số  bằng phân số nào trong các phân số sau:   ;  ; ;

Bài 13: Tìm x biết : ( x + 1) + ( x + 3) + ( x + 5) +  …..+ ( x + 15) = 88

Bài 14:   Trong  dãy các phân số sau:   ; ; ; ;   có bao nhiêu phân số tối giản?

Bài 15: Tổng của hai số bằng 2017. Tìm số lớn biết giữa chúng có 35 số lẻ.

Bài 16: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 672 cm2. Biết rằng nếu tăng chiều  rộng thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 224cm2.  Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu?

Bài 17: : Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tử số và mẫu số là số có hai chữ số và mẫu số hơn tử số 28 đơn vị?

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan